Szkolny konkurs biologiczny „Mistrzowie genetyki”

Szkolny konkurs biologiczny „Mistrzowie genetyki”

W dniu 19.01.2022 r. odbył się szkolny konkurs biologiczny pod hasłem „Mistrzowie genetyki”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Z każdej klasy wyłonieni zostali najlepsi uczniowie, łącznie w konkursie wzięło udział 19 uczniów.

Celem konkursu było: poszerzenie i promowanie wiedzy z genetyki, rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie ich do twórczego myślenia oraz wyłonienie i promowanie zdolnych uczniów.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy dotyczący zagadnień z genetyki. Uczniowie mieli za zadanie m.in. rozwiązać krzyżówki genetyczne, rozpoznać choroby genetyczne, udzielić odpowiedzi na zadania problemowe dotyczące podstaw dziedziczenia cech.

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą w tej dziedzinie. Najlepszymi w tej rywalizacji okazali się uczniowie:

I. miejsce – Piotr Matuszak – klasa 8 c

I. miejsce – Alicja Miszczuk – klasa 8 d

II. miejsce - Mateusz Czerniak – klasa 8 c

II. miejsce – Aleksandra Miazio – klasa 8 c

III. miejsce – Natalia Arasimowicz – klasa 8 d

Zwycięzcom gratulujemy !!!

Ze względu na zdalne nauczanie, nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły.