Edukacja Włączająca - WYPOŻYCZALNIA

Edukacja Włączająca - WYPOŻYCZALNIA

Nasze przedszkole czynnie uczestniczy w projekcie "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)". Innowacyjnym założeniem nowego modelu edukacji włączającej jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Wszystko po to, by wspólnie poszukiwać jak najlepszych rozwiązań do zapewnienia dzieciom i uczniom sukcesów rozwojowych i edukacyjnych na miarę ich własnych możliwości.

Kolejnym celem danego projektu, jest wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni podręczników i sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z dziećmi. Wypożyczalnia mieści się w siedzibie SCWEW w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem i jest dostępna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców dzieci z naszego przedszkola.

Wszelkie informacje oraz wymagane formularze konieczne do wypożyczenia, można uzyskać również w przedszkolu: Edyta Oziemczuk - koordynator (gr. PSZCZÓŁKI).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów wypożyczalni.