Sukces ucznia w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”

Sukces ucznia w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”

„Oto właśnie zaleta Internetu: każdy może się wypowiedzieć.
Natomiast wadą Internetu jest to, że każdy może się wypowiadać…” (Harlan Coben)

Uczniowie naszej szkoły, już po raz jedenasty, brali udział w obchodach „Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu”. Z tej okazji w dniu 14 stycznia 2022 r. odbył się etap szkolny XVIII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”, organizowany pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w którym uczestniczyło 30 uczniów klas VIII.

Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną w ramach światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest promocja bezpiecznego korzystania z sieci, środków multimedialnych, wskazanie zagrożeń, przedstawienie prawnych aspektów działań użytkowników oraz inspiracja uczniów i nauczycieli w zakresie prezentowanych innowacyjnych zastosowań TIK.

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: Mateusz Czerniak, kl. 8c; Patryk Jasielski, kl. 8c; Dawid Łopung, kl. 8a.

Reprezentowali oni naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu, który miał miejsce 14 lutego 2022 w wersji on-line.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1121 uczniów 53 szkół z Lublina i woj. lubelskiego, w tym 36 szkół podstawowych, 8 liceów ogólnokształcących, 9 techników.

Do etapu regionalnego zgłoszono 136 laureatów z 48 szkół, w tym 88 laureatów szkół podstawowych, 21 laureatów liceów ogólnokształcących, 24 laureatów szkół technicznych.

W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowanych było 56 nauczycieli.

Uczeń naszej szkoły - Mateusz Czerniak zajął III miejsce w kategorii szkoły podstawowe.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i vouchery ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych otrzymali vouchery uprawniające do bezpłatnego zdawania egzaminu ECDL PTI Standard IQ Studio w Lublinie.

Nagrodę i dyplomy, przekazane przez Organizatora, wręczył uczniom w dniu 4 marca br. Pan Dyrektor Z. Rutkowski.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk, Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Sukces ucznia w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Rok szkolny: 2021/2022