Uroczystości Święta 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim

Uroczystości Święta 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim

W niedzielę 27 marca odbyły się główne uroczystości Święta Pułkowego w Mińsku Mazowieckim, w których na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły z Dyrektorem Zbigniewem Rutkowskim.

Obchody rozpoczęły się w kościele pw. NNMP o godz. 12.30 Mszą św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych grup rekonstrukcyjnych, przedstawicieli władz miasta oraz licznie zgromadzonych gości.

Następnie pododdziały piesze i konne przemaszerowały na plac Stary Rynek, gdzie wszystkich zebranych powitał Prezes Towarzystwa Pamięci 7 PUL p  Zenon Duszczyk. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. Posłowie na Sejm RP – p. Teresa Wargocka i p. Czesław Mroczek oraz Senator RP p. Maria Koc.

Trzech członków Towarzystwa Pamięci 7 PUL zostało uhonorowanych odznakami pamiątkowymi 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Odznaki wręczył obecny na uroczystości Dowódca 7 Dywizjonu, ppłk Maciej Bańkowski.

Bardzo ciekawym punktem uroczystości była inscenizacja, która obejmowała dwa niezwykle ważne w dziejach 7 Pułku wydarzenia: ofiarowanie Pułkowi sztandaru przez przedstawicieli Ziemi Lubelskiej w dniu 22 marca 1921 r. w Kraśniku oraz odznaczenie sztandaru Orderem Virtuti Militari przez Marszałka Piłsudskiego, które miało miejsce następnego dnia, 23 marca 1921 r.

W tym roku organizatorzy zaprosili do udziału w inscenizacji przedstawicieli społeczności Cycowa. W role członków komitetu fundatorów sztandaru wcielili się Państwo Zofia i Ludwik Widzińscy oraz Renata i Grzegorz Źrubkowie z KGW w Cycowie.

Ofiarowany sztandar został poświęcony, a następnie przekazany Szefowi Pułku gen. K. Sosnkowskiemu, który wręczył go dowódcy, mjr. Zygmuntowi Piaseckiemu. W dalszej części inscenizacji na plac przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i odznaczył sztandar 7 Pułku Ułanów Orderem Virtuti Militari, wypowiadając przy tym słowa: „Za zasługi w bojach, za dzielność i wytrwanie w dobrej i złej doli mianuję 7 Pułk Ułanów Lubelskich kawalerem Virtuti Militari”.

Na pamiątkę tego wydarzenia, dzień 23 marca wpisał się na stałe w historię jako święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Sztandar od 1921 r. towarzyszył Pułkowi podczas wszystkich uroczystości, defilad, świąt państwowych i kościelnych, a we wrześniu 1939 r. wyruszył z Siódmakami na wojnę. Po wojnie został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego, w którym można go podziwiać do dziś.

Ostatnim punktem części oficjalnej obchodów było złożenie przez zgromadzone delegacje okolicznościowych wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości.Coroczne uroczystości Święta Pułkowego w Mińsku Mazowieckim skłaniają zawsze do głębszej refleksji nad nieprzemijalnością tego, co w życiu ważne i wartościowe. 7 Pułk Ułanów, w walce o niepodległość Polski, złożył najwyższą ofiarę krwi i życia, również na Ziemi Cycowskiej. Wszyscy mamy obowiązek pamiętać o tej przeszłości – o bohaterstwie i honorze polskich żołnierzy oraz wspaniałym ułańskim etosie.

Zarządowi oraz wszystkim Członkom mińskiego Towarzystwa Pamięci 7 PUL należą się gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za aktywną działalność i ogromne zaangażowanie w kultywowanie chlubnej tradycji Ułanów Lubelskich. To ludzie z niezwykłą pasją i charyzmą, reprezentujący piękną postawę szacunku i umiłowania Ojczyzny. Wytrwale i konsekwentnie realizują różnorodne przedsięwzięcia propagujące tradycje kawaleryjskie, z niezwykłą dbałością o szczegóły i prawdę historyczną.

Towarzystwo wspiera swoją działalnością edukację patriotyczną i wychowanie pro obronne dzieci i młodzieży, w tym także uczniów Zespołu Szkół w Cycowie. Przekazują młodemu pokoleniu Polaków najlepsze wzorce płynące z dziedzictwa 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska, Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości Święta 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim.

Rok szkolny: 2021/2022