„Sztuka oczami Dzieci”

„Sztuka oczami Dzieci”

Szczególną rolę w przedszkolu odgrywa wychowanie plastyczne. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata wspomagany jest wszechstronny rozwój dziecka, w tym jego osobowość twórcza. Ekspresja plastyczna dziecka ma charakter spontaniczny, wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń, wyzwala wyobraźnię i fantazję. Często zadajemy sobie pytanie: Jak pracować z dzieckiem, aby odnalazło swój talent, by eksperymentowanie z plastyką dawało dziecku zadowolenie? Nauczyciele w naszym przedszkolu poszukują różnych dróg realizacji i wspierają na każdym kroku wszystkie dzieci, pozwalając tworzyć małemu człowiekowi i posmakować zadowolenia wynikającego z aktu tworzenia.

Kolejny krok w Edukacji Włączającej to zorganizowane przez zespół SCWEW, warsztaty malarskie z udziałem znakomitej malarki pani Urszuli Bydlińskiej i Agnieszki Bydlińskiej, które ukazują piękno świata w odmienny sposób. Pani Ula malarstwem zajmuje się amatorsko. Przenosi na płótno pejzaże, uwiecznia zaobserwowana scenerie, tworzy także kopie prac znanych autorów. Podejmuje tematykę nie tylko cielesna, żywą ale także duchowa, w głównej merze sakralną, niematerialną. Pani Agnieszka spogląda na świat zza obiektywu aparatu, ukazuje piękno uchwycone w danej chwili, w ważnym momencie.

Ważne jest, aby prace plastyczne wykonywane przez dzieci pozwoliły im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wspólnie spędzony czas dla niektórych dzieci był terapią, dla innych – realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich, tych dużych i małych, był znakomitą zabawą.

Dziękujemy.

Tekst: Edyta Borowiec-Oziemczuk. Zdjęcia: Agnieszka Bydlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: „Sztuka oczami Dzieci”.

Rok szkolny: 2021/2022