Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia,
ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku.

Areta Szpura, ekologiczna aktywistka i autorka książki „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety” przekonuje, że rewolucja na poziomie makro musi zacząć się od jednostek. Metoda ”baby steps”, czyli małych kroków zmieniających nasze codzienne nawyki na bardziej ekologiczne, pozwoli nam w dłuższej perspektywie dostrzec obszary, które możemy zmienić. Z wypowiedzi tej wynika, że od nas samych zależy stan środowiska naturalnego w którym żyjemy.

W naszej szkole, ekologiczne święto Dnia Ziemi, przypominające o konieczności i potrzebie ochrony środowiska obchodzono przez kilka dni. Celem podjętych działań, było promowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży i zachęcenie do prowadzenia takiego trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety.

Uczniowie z klas IV – VIII na zajęciach z wychowawcą oglądali filmy, oraz wspólnie tworzyli „KODEKS EKOLOGA”, w którym wypisywali postawy i działania proekologiczne, poprzez które mogą się przyczynić do ochrony przyrody. Kodeks ten każda z klas zawiesiła następnie na drzwiach swojej sali lekcyjnej, przez co mógł on posłużyć wszystkim uczniom jako wskazówka do zadbania o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia.

Przedstawiono także prezentację plakatów wykonanych przez uczniów na Dzień Ziemi. Z powodu dużej ich ilości, część prac została rozwieszona na korytarzach szkolnych, aby przypominać uczniom o tym najważniejszym święcie ekologicznym.

Uczniowie postanowili również sami uprzątnąć Ziemię i włączyli się w akcję „SprzątamyDlaPolski”. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, akcja ta została przeniesiona na późniejszy termin. Uczniowie pokazali, że środowisko naturalne i najbliższe otoczenie nie jest im obojętne. Posprzątano teren i zebrano wiele worków śmieci.

Tekst: Małgorzata Siroń. Zdjęcia: Małgorzata Siroń, Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Światowy Dzień Ziemi.

Rok szkolny: 2021/2022