Poezja na start! – 41. Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym

Poezja na start! – 41. Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym

„Poezja to szczery głos duszy ludzkiej” (Stefan Żeromski)

W tych niepoetyckich czasach, gdy w naszym życiu króluje technologia, Internet, media społecznościowe, warto znaleźć czas, by jak powiedział wybitny pisarz, posłuchać „szczerego głosu duszy ludzkiej”. Posłuchać i oddać jego piękno poprzez… na przykład recytację.

Wrażliwością na piękno wypowiedzi lirycznych wykazała się uczennica klasy Va – Paulina Lutruk – która wzięła udział w 41. Małym Konkursie Recytatorskim reprezentując 27 kwietnia 2022 roku naszą szkołę w Turnieju Gminnym i otrzymując nominację do udziału w Turnieju Powiatowym, który odbył się 16.05.2022 r. w siedzibie PCPR w Łęcznej. Paulina zaprezentowała deklamację wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Z lat dziecięcych”.

Gratulujemy Paulinie i życzymy pielęgnowania wrażliwości, rozwijania umiejętności oraz sukcesów w kolejnych konkursach recytatorskich. Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w tego typu poetyckim współzawodnictwie.

Tekst: Monika Grochowska. Zdjęcia: Monika Grochowska.

GALERIA ZDJĘĆ: Poezja na start! – 41. Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym.

Rok szkolny: 2021/2022