„VELVET - Piątka dla Natury”

„VELVET - Piątka dla Natury”

Klasa II a wzięła udział w pilotażowym ogólnopolskim projekcie edukacyjno-grantowym dotyczącym ochrony środowiska „Velvet - Piątka dla Natury”. Dzięki zaangażowaniu i pracy włożonej w realizację Ekowyzwania oraz aktywności społeczności lokalnej klasa II a została laureatem i otrzymała gry edukacyjne. Celem tego programu było wykonanie pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju:

  • troska o drzewa (wykonanie plakatu pt. „Co dają nam drzewa?”);
  • oszczędzanie wody (napisanie opowiadania lub krótkiego wierszyka o oszczędzaniu wody w domu);
  • segregowanie odpadów (wykonanie przedmiotu użytkowego lub zabawkę z przetworzonych surowców);
  • redukcja zużycia plastiku (przygotowanie komiksu dotyczącego bycia EKO);
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (wykonanie gry planszowej z rozwiniętym wątkiem ekologicznym).

Uczniowie chętnie realizowali wszystkie tematy i zadania, które wzbogaciły ich wiedzę o przyrodzie. Otrzymane nagrody pomogą nam uatrakcyjnić lekcje.

Tekst: Monika Oraczewska. Zdjęcia: Monika Oraczewska.

GALERIA ZDJĘĆ: „VELVET - Piątka dla Natury”.

Rok szkolny: 2021/2022