Uroczystości jubileuszowe 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

3 czerwca 2022 r. społeczność Zespołu Szkół w Cycowie świętowała swój wielki Jubileusz 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Dokładnie 30 lat temu Dyrekcja podjęła decyzję, aby wówczas Szkoła Podstawowa w Cycowie, przyjęła imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich, jednej z najznamienitszych formacji kawaleryjskich Rzeczpospolitej Polskiej. To wydarzenie na trwałe związało społeczność szkolną z wieloma niezwykłymi ludźmi – weteranami 7 Pułku, ich rodzinami i sympatykami, a także Jednostką Wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego, kontynuującą tradycje Pułku.

Około godz. 9.45 na dziedzińcu szkolnym zebrali się uczniowie klas IV-VIII wraz z nauczycielami i wspólnie z Kompanią Honorową 7 batalionu kawalerii powietrznej przemaszerowali do kościoła, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00.

Dalsza część obchodów jubileuszowych, która miała miejsce już w hali sportowej, zgromadziła uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, emerytów, jak również wielu zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Wojska Polskiego, a wśród nich:

 • gen. dyw. Marek Sokołowski, I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • gen. bryg. Szymon Koziatek, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym WP,
 • ppłk Maciej Bańkowski, Dowódca 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich,
 • gen. dyw. rez. Jan Kempara,
 • płk rez. Adam Grela,
 • płk rez. Wiesław Kałkowski,
 • płk rez. Tomasz Czechowski,
 • st. chor. szt. Jacek Nikodemski,
 • mł. chor. Marcin Reczycki, sierż. Robert Lenarcikszer. Kamil Źrubek (absolwent Zespołu Szkół w Cycowie).

Nasze zaproszenie przyjęli także Członkowie Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego z p. Zenonem Duszczykiem, Prezesem Towarzystwa.

Na uroczystości licznie przybyli reprezentanci władz samorządowych oraz przedstawiciele powiatowych i gminnych instytucji, m.in.:

 • p. Arkadiusz Biegaj, Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego,
 • p. Małgorzata Więcławska-Siwek, Radna Powiatu Łęczyńskiego,
 • p. Violetta Tobiasz, Przewodnicząca Rady Gminy Cyców,
 • p. Wiesław Pikuła, Wójt Gminy Cyców,
 • p. Marta Dyszewska, Zastępca Wójta Gminy Cyców,
 • p. Teresa Mróz, Sekretarz Gminy Cyców,
 • p. Dorota Małysza, Skarbnik Gminy Cyców,
 • p. Andrzej Choma, Kierownik Referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Cyców,
 • p. Jan Baczyński vel Mróz, Wójt senior,
 • p. Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie,
 • p. Anna Szczypińska, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • p. Anna Widzińska, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Cycowie,
 • p. Grażyna Marcyniuk, Dyrektor SP w Garbatówce,
 • p. Ewelina Romaniuk, Dyrektor SP w Stawku,
 • p. Józef Sochaj, Dyrektor SP Nr 1 w Głębokiem,
 • p. Agata Wróbel, Dyrektor SP w Malinówce,
 • p. Jolanta Wichrowska, Dyrektor SP w Świerszczowie,
 • p. Zbigniew Drzewiecki, Dyrektor SP w MOw w Podgłębokiem
 • p. Bernard Skalski, były Dyrektor MOw w Podgłębokiem,
 • p. dr Monika Bogusz, Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Łęcznej,
 • p. Jadwiga Marczewska, była Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Łęcznej,
 • p. Ewa Matuła, Dyrektor Biblioteki Gminnej w Cycowie,
 • p. Agnieszka Choma, reprezentująca Gminny Dom Kultury w Cycowie,
 • p. Mirosław Podebry, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie,
 • p. Adam Matuła, Kierownik Urzędu Pocztowego w Cycowie,
 • p. Małgorzata Leszczyńska, Prezes Zarządu LGD „Polesie”,
 • p. Robert Zacharski, przedstawiciel Poleskiego PN,
 • p. Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu Głównego PTTK,
 • p. Andrzej Żybura, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie,
 • p. Bogusław Jastrzębski, Prezes Klubu Sportowego „Błękit Cyców”,
 • p. Anna Jastrzębska, Prezes Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie,
 • p. Teresa Sapuła, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni CENTRUM,
 • p. Anna Obel-Szurek, Prezes Spółdzielni CENTRUM,
 • p. Jolanta Stopa, przedstawiciel Spółdzielni CENTRUM,
 • p. Stanisław Jamiński, Prezes Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów o/Cyców,
 • p. Elżbieta Welo, Prezes KGw Cyców,

Obecni byli przedstawiciele Duchowieństwa:

 • Ks. kanonik Zbigniew Szcześniak, Proboszcz Parafii w Cycowie, Wicedziekan Dekanatu Siedliszcze,
 • Ks. kanonik Adam Sołtysiak, Proboszcz Parafii w Piotrkowie,
 • Ks. kanonik Mirosław Kuźma, Proboszcz Parafii w Trawnikach,
 • Ks. Sławomir Górny, Proboszcz Parafii w Świerszczowie,
 • Ks. Dariusz Lipski, wikariusz Parafii w Cycowie.

Atmosfera i nastrój tamtego dnia były pełne wzruszeń i wspomnień, ale także podziękowań wszystkim tym ważnym dla Szkoły ludziom, bez których inicjatywy i zaangażowania nie zapisałyby się tak interesujące karty historii.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zbigniew Rutkowski, który w swoim przemówieniu dokonał podsumowania 30-lecia Szkoły z Patronem – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Taki Patron zobowiązuje… wokół niego buduje się życie szkolne, tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości, szczególnie w duchu patriotyzmu. Dyrektor przypomniał, jak doniosłym i ważnym dla Szkoły wydarzeniem był moment nadania imienia 7 Pułku. Przywołał nazwiska trzech osób, bez udziału których nie przeżywalibyśmy tej wspaniałej uroczystości – pułkownika Witolda Szaniawskiego, pułkownika Aleksandra Bielakarotmistrza Aleksandra Onyszko. To weterani 7 Pułku i inicjatorzy nadania szkole imienia – niegdyś często goszczący w naszej szkole, oddani sercem przyjaciele, niestety już nieżyjący, ale wciąż trwają w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrektor Z. Rutkowski podkreślił również, jak na przestrzeni tych lat rozwinęła się współpraca naszej szkoły z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej i podległym jej 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki ogromnej życzliwości kolejnych Dowódców, jak również żołnierzy pełniących służbę na różnych stanowiskach, możemy wspólnie kultywować tradycje 7 Pułku, a także rozszerzyć ofertę zajęć pro obronnych.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół pod kierunkiem p. Anny Kozak-Okońskiej, przy oprawie muzycznej szkolnego chóru pod opieką p. Anety Niespodziewańskiej, była okazją do refleksji nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem najważniejszych inicjatyw Szkoły związanych z Patronem.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście przekazując na ręce Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej. Wszyscy mówcy podkreślali, że Zespół Szkół w Cycowie jest placówką znaną w regionie jako szkoła szanująca i kultywująca tradycje narodowe, a lubelscy Ułani stanowią wspaniały wzór do naśladowania dla młodzieży i dorosłych.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Obiektów Sportowych im. gen. br. Tadeusza Buka, przy udziale Kompanii Honorowej 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, którą dowodził ppor. Piotr Frankiewicz. Po odczytaniu Apelu Pamięci przez ppor. Piotra Anasza, żołnierze oddali salwę honorową.

Imprezą towarzyszącą uroczystościom był Piknik Kawaleryjski, w ramach którego przygotowano wystawę sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej. Na zakończenie zaprezentowała się Grupa Konna z Lublina, formacja kultywująca tradycje kawaleryjskie w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Uroczystości jubileuszowe przypomniały, jak wiele w ciągu tych 30 lat, zrealizowano przedsięwzięć związanych z utrwalaniem tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wybór Patrona zobowiązuje do godnego naśladowania jego dokonań i kultywowania jego pamięci. Natomiast praca pedagogiczna z młodzieżą zakłada nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz również kształtowanie charakterów i pomoc w obieraniu właściwej drogi życiowej w duchu patriotycznych wartości.

Film: Relacja filmowa z 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich - część 1.
Film: Relacja filmowa z 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich - część 2.
Film: Relacja filmowa z 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich - część 3.
Film: Relacja filmowa z 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich - część 4.
Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Foto-Lider©.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości jubileuszowe 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2021/2022