ODZNAKI PAMIĄTKOWE 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich dla nauczycieli Zespołu Szkół w Cycowie

ODZNAKI PAMIĄTKOWE 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich dla nauczycieli Zespołu Szkół w Cycowie

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich były okazją do wręczenia kilku nauczycielom Zespołu Szkół w Cycowie Odznak Pamiątkowych 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego.

Odznaka jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach 7 DUL oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej. Przyznawana jest w uznaniu szczególnych zasług na rzecz 7 Dywizjonu, współpracę i zaangażowanie w upamiętnianiu chluby i chwały 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

To wyjątkowe odznaczenie zwykle dedykowane jest żołnierzom zawodowym po kilku latach nienagannie pełnionej służby w 7 DUL lub cywilnym pracownikom wojska oraz wyjątkowo, innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 7 DUL.

W poprzednich latach współpracy Szkoły z 7 DUL Odznaki Pamiątkowe otrzymali:

- Dyrektor Zbigniew Rutkowski oraz Pani Marta Gawlińska w 2016 roku,

- Pani Elżbieta Sidorowska w 2017 roku.

Wówczas wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Pułkowego w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z jubileuszem 30-lecia nadania Szkole imienia 7 PUL, Kapituła Odznaki postanowiła uhonorować kolejne osoby, które w ciągu ostatnich 30 lat wykazały się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w popularyzowanie tradycji 7 Pułku.

Stąd też decyzją Kapituły, Odznaki Pamiątkowe z rąk Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, ppłk. Macieja Bańkowskiego, otrzymali:

Pani ZOFIA WIDZIŃSKA,

emerytowana nauczycielka języka polskiego, która pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły w latach 1985 - 1998 w znaczący sposób przyczyniła się do nadania w 1992 r. Szkole Podstawowej w Cycowie zaszczytnego imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Podjęła inicjatywę nawiązania kontaktów z weteranami 7 Pułku i nadzorowała proces przygotowania uczniów i całej społeczności szkolnej do przyjęcia za patrona 7 PUL. Nawiązywała współpracę z Jednostką Wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego, która przyjęła nazwę, barwy i tradycje 7 Pułku Ułanów.

Budowała podwaliny edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży, wykazywała się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w kultywowanie tradycji i historii 7 Pułku Ułanów Lubelskich.


Pani BARBARA SIERŻĘGA,

emerytowana nauczycielka historii, która swoją pracą pedagogiczną miała szczególny wkład w wychowanie patriotyczne wielu pokoleń uczniów Zespołu Szkół.

Wykazywała się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w kultywowanie tradycji i historii Lubelskich Ułanów. Aktywnie uczestniczyła w poszczególnych etapach przygotowań Szkoły do przyjęcia za Patrona 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Pielęgnowała kontakty z weteranami, uczestniczyła w nawiązywaniu pierwszych kontaktów i współpracy z Jednostką Wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego – kontynuatorami tradycji 7 Pułku.

Sprawując funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego zapoczątkowała tradycję organizowania corocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły, upamiętniających Święto 7 PUL, a w szczególności pogłębiających wiedzę o Patronie w ramach konkursu „Czy znasz Patrona szkoły?”.


Pani WANDA SZAWUŁA,

emerytowana nauczycielka języka polskiego.

W latach 1998 – 2011 sprawowała funkcję wicedyrektora, wykazując się dużym zaangażowaniem w kultywowanie tradycji i historii Patrona Szkoły. Podtrzymywała kontakty dyrekcji i grona pedagogicznego z weteranami 7 Pułku, wspierała organizację corocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły, współorganizowała wycieczki historyczne związane z 7 PUL.

Była jednym z inicjatorów powstania szkolnej Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich, a następnie uczestniczyła we wszystkich etapach jej tworzenia.

Prowadziła aktywną współpracę Szkoły z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego. Wielokrotnie uczestniczyła w obchodach Święta Pułku, wyjazdach i uroczystościach upamiętniających 7 PUL.


Pan WACŁAW MODRZYŃSKI,

emerytowany nauczyciel informatyki i techniki, który w trakcie swojej pracy zawodowej wykazywał się dużym zaangażowaniem w kultywowanie tradycji i historii 7 PUL oraz wychowanie patriotyczne i pro obronne młodzieży.

Jako wieloletni opiekunem drużyny harcerskiej kształtował wiele pokoleń uczniów Zespołu Szkół w poczuciu przynależności do wspólnoty narodowej, uczył poszanowania własnego dziedzictwa historycznego i opieki nad miejscami pamięci narodowej. Wraz z harcerzami regularnie pełnił honorowe posterunki w miejscach pamięci 7 PUL podczas różnych uroczystości patriotycznych – szkolnych i lokalnych.

Wspólnie z harcerzami regularnie porządkował mogiły na Cmentarzu Wojennym z lat 1915 i 1920, organizował wycieczki, rajdy piesze i rowerowe do miejsc pamięci 7 Pułku. Jako opiekun młodzieży szkolnej brał udział w licznych zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez 7 bkpow.


Pani VIOLETTA MARCINIAK,

nauczyciel języka polskiego.

Pełniąc funkcję wicedyrektora od 2011 r. aktywnie angażowała się w kultywowanie tradycji i popularyzowanie historii 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wielokrotnie uczestniczyła w obchodach Święta Pułkowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Mińsku Mazowieckim, a także innych uroczystościach związanych z upamiętnianiem 7 PUL.

Wykazała duży wkład pracy w tworzenie szkolnej Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich i właściwe wyeksponowanie zebranych eksponatów. Prowadziła prelekcje i wykłady o kultywowaniu tradycji Patrona dla różnych grup odwiedzających Szkołę.

Mobilizuje kadrę pedagogiczną do podejmowania różnych inicjatyw związanych z wychowaniem patriotycznym dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z Patronem Szkoły.


Pani AGNIESZKA WIDZIŃSKA,

nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, wykazująca się wyjątkowym zaangażowaniem w kultywowanie tradycji i popularyzowanie wiedzy o 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu szkolnej Izby Tradycji, wielokrotnie prowadziła prelekcje i wykłady o tematyce związanej z historią 7 Pułku.

Sprawując funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego od kilkunastu lat jest głównym organizatorem obchodów Dnia Patrona Szkoły. Podejmuje liczne różnorodne inicjatywy w zakresie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, wspólnie z uczniami odwiedza miejsca pamięci narodowej, organizuje „żywe lekcji historii” i spotkania ze „świadkami historii”.

Jako opiekun młodzieży szkolnej bierze udział w licznych zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez 7 bkpow na terenie Jednostki oraz w Szkole. Uczestniczy w obchodach Święta Pułku oraz innych uroczystościach związanych z 7 PUL.

Angażuje się również w działalność organizacji pozarządowych. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego INICJATYWA była współorganizatorem wielu przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji 7 PUL, m.in. Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem” (2015 – 2020), rajdów pieszych i rowerowych szlakiem miejsc pamięci 7 PUL, inscenizacji historycznej pt. „Cyców 1920” z okazji 100-lecia bitwy cycowskiej.


Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Każda z uhonorowanych osób wykazała się ogromnym zaangażowaniem i różnorodną działalnością związaną z Patronem i wychowaniem patriotycznym dzieci i młodzieży Zespołu Szkół. Taka postawa budzi szacunek i uznanie wśród całej społeczności szkolnej.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Foto-Lider©.

GALERIA ZDJĘĆ: ODZNAKI PAMIĄTKOWE 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich dla nauczycieli Zespołu Szkół w Cycowie.

Rok szkolny: 2021/2022