Podsumowanie projektu czytelniczego „Ochrona przyrody w Polsce”

Podsumowanie projektu czytelniczego „Ochrona przyrody w Polsce”

W maju i czerwcu bieżącego roku szkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowano w klasach 4-5 SP projekt pod hasłem: „Ochrona przyrody w Polsce”. W związku z tym, wykonano następujące zadania:

1. Przygotowano tematyczną wystawę publikacji dostępnych w bibliotece oraz zakupionych nowości z zakresu ochrony przyrody.

2. Przeprowadzono w każdej klasie zajęcia o ochronie przyrody dotyczące m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Szczególną uwagę zwrócono uczniom na województwo lubelskie oraz najbliższą okolicę czyli Poleski Park Narodowy, Nadwieprzański Park Krajobrazowy, PK Pojezierze Łęczyńskie. Nie zapomniano też o gminie Cyców tj. Rezerwacie „Jezioro Świerszczów”. Zajęcia miały formę wykładu, prezentacji i warsztatów np. pracy z mapą turystyczną.

3. W dniu 8 czerwca 2022 r. przeprowadzono turniej między 3-osobowymi drużynami reprezentującymi każdą klasę. Drużyny wykonały po 10 różnorodnych zadań. Były to np.: test sprawdzający wiedzę, rozpoznawanie roślin, krzyżówka, praca z folderem, tekst z luką o żółwiach, plakat – reklama wycieczki po rezerwacie, wykonanie piosenki turystycznej.

4. Podsumowanie turnieju i wręczenia nagród książkowych zarówno zwycięzcom, jak i uczestnikom dokonano w czytelni w dniu 10 czerwca 2022 r.

5. Ostatnim etapem realizacji projektu była możliwość wzięcia udziału w współorganizowanym przez SKKT „TRAMP” 49. Rajdzie Pieszym „Ślimaków” po Poleskim Parku Narodowym w dniu 11 czerwca 2022 r.

Tekst: Elżbieta Sidorowska. Zdjęcia: Elżbieta Sidorowska, Sylwia Delekta-Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: Podsumowanie projektu czytelniczego „Ochrona przyrody w Polsce”.

Rok szkolny: 2021/2022