Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

W dniu 14 czerwca, delegacja naszej szkoły z Dyrektorem Zbigniewem Rutkowskim i Wicedyrektor Małgorzatą Cybulską oraz Wójtem Gminy Cyców Wiesławem Pikułą wraz z Zastępcą Martą Dyszewską, uczestniczyła w obchodach Święta 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, które miały miejsce na terenie obiektów wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Punktualnie o godz. 12.00 dowódca uroczystości, mjr Adam Kuchta, złożył Dowódcy 25 BKPow., płk. Mariuszowi Pawlukowi, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 bkpow, ppłk Maciej Bańkowski, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia swoim żołnierzom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Podkreślił, że Kawalerzyści z Tomaszowa reprezentują wysoki poziom wyszkolenia, a swoje umiejętności nieustannie doskonalą także podczas ćwiczeń i szkoleń.

Następnie odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne osiągnięcia w służbie, jak również decyzję Kapituły o przyznaniu Odznak Pamiątkowych 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Kolejnym punktem programu uroczystości był dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 7 bkpow, a następnie defilada pododdziałów.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2021/2022