Kampania Społeczna SCWEW

Kampania Społeczna SCWEW

Od kwietnia 2022 r. w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.10 - wysoka jakość systemu oświaty, została zorganizowana kampania społeczna skierowana do społeczności lokalnej. Jej celem jest doprowadzenie do poszerzenia wiedzy dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, wdrożenie i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska. Zespół SCWEW w Podgłębokiem przygotował i zorganizował kilka przedsięwzięć związanych z upowszechnieniem idei edukacji włączającej. Już od początku powstania SCWEW w Podgłębokiem we wrześniu 2021 roku, członkowie zespołu prowadzili zajęcia i spotkania programowe oraz akcje promocyjne na terenie placówek pilotażowych w: Liceum Ogólnokształcącym im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespole Szkół im. S.Bolivara w Milejowie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Technikum Górniczym i Politechnicznym w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Szkole Podstawowej w Zespole szkół Nr 1 w Ludwinie oraz Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.

Dobrą okazją do szerszego wyjścia z ideą edukacji włączającej i być może pozyskaniem w przyszłości kolejnych partnerów do współpracy, stały się „Dni otwarte” organizowane w pilotażowych szkołach i przedszkolu. Członkowie SCWEW przygotowali w każdej placówce własne stoiska promocyjne z atrakcjami skierowane do dzieci i młodzież z Powiatu Łęczyńskiego oraz ich rodziców (zwłaszcza do absolwentów klas VIII zainteresowanych kontynuowaniem nauki w określonej szkole ponadpodstawowej). Skorzystać mogli również nauczycieli poszczególnych szkół oraz osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą. Dla dzieci i rodziców przygotowano ścienne gazetki informacyjne i kąciki relaksacyjne wyposażone w pufy SAKO, prowadzono zabawy i gry (zręcznościowe, logiczne, relaksacyjne) przygotowanych przez zespół SCWEW, przekazywano artykuły promocyjne (teczki, ulotki z informacjami o działaniach SCWEW, notesy, długopisy). Prowadzono rozmowy dotyczące edukacji włączającej i budowania społeczeństwa włączającego. Uczestnicy otrzymali też informację o możliwości konsultacji ze specjalistami SCWEW. Te wyjątkowe dni były okazją do zaproszenia wszystkich, którzy chcieli zgłębić temat edukacji włączającej. Zdjęcia z tych wydarzeń opublikowano na stronach internetowych szkół.

Chcąc upowszechnić edukację włączającą członkowie zespołu SCWEW przyłączyli się do organizacji uroczystości „Powiatowego Dnia Dziecka” w Łęcznej w dniu 1 czerwca 2022 r. Zorganizowano stoisko SCWEW, na którym dzieci częstowano słodyczami, natomiast rodzicom przekazywano informacje dotyczące tej formy edukacji oraz oczywiście wszyscy otrzymywali drobne gadżety (teczki, notesy). W organizowaniu zabaw pomagały dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

By przybliżyć dzieciom i młodzieży ideę edukacji włączającej zorganizowano w maju 2022 r. powiatowy konkurs plastyczny pn. „Edukacja włączająca i Ja”. Laureatów wyłoniono w czterech kategoriach: przedszkolaki, klasy 1-3, 4-8 oraz ponadpodstawowe. Udział wzięło 42 uczniów i przedszkolaków. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas „Powiatowego Dnia Dziecka” w Łęcznej, natomiast wręczenie nagród w poszczególnych placówkach oświatowych w czasie zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Efektem tego konkursu jest także wydany przez SCWEW w Podgłębokiem kalendarz ścienny na rok szkolny 2022/2023 z obrazkami prac plastycznych nagrodzonych oraz wyróżnionych przedszkolaków i uczniów.

W promocję idei edukacji włączającej zaangażowali się także pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dzięki nim nagrany został spot reklamowy pokazujący działalność SCWEW w Podgłębokiem. Materiał filmowy realizowano podczas prowadzenia przez zespół SCWEW różnego typu przedsięwzięć na terenie pilotażowych placówek. Dzięki temu informacje o działalności SCWEW w Podgłębokiem mogą być jeszcze powszechniej propagowane i udostępniane. Także temu celowi służy zorganizowana „Sieć współpracy i samokształcenia SCWEW Podgłębokie” stworzona na stronach internetowych pod adresem https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0MDQ3MTIzODYx. Dołączyć do niej może każda osoba oraz placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą. To tam będzie miejsce na dzielenie się własnym doświadczeniem, pomysłami na przeprowadzenie lekcji, a przede wszystkim na promocję edukacji włączającej. Jeśli chcemy społeczeństwa otwartego, a nie wykluczającego innych ze względu na przeróżne dysfunkcje, to taka forma edukacji musi funkcjonować. Jest to wręcz konieczność.

Tekst: Zespół SCWEW. Zdjęcia: Zespół SCWEW.

GALERIA ZDJĘĆ: Kampania Społeczna SCWEW.

Rok szkolny: 2021/2022