Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno– Społecznym „Każdy inny – wszyscy równi”.

Głównymi założeniami projektu są:

  • Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Projekt przeznaczony jest dla placówek, w których uczą się dzieci pełnosprawne oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trwa od września 2022 r. do maja 2023 r.

Koordynatorem projektu w szkole jest: Dorota Fiedorek – pedagog specjalny, Monika Staszczyk – logopeda.