Dzień Edukacji Narodowej - 2022

Dzień Edukacji Narodowej 2022

W czwartkowe popołudnie, 13 października 2022 r., odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. To wielkie święto uczniów i wszystkich pracowników oświaty, dlatego też uroczystość zgromadziła liczne grono nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – czynnych i emerytowanych.

W tym roku szczególnym gościem była Pani wizytator Anna Szczepińska reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Na nasze zaproszenie niezawodnie przybyli reprezentanci zaprzyjaźnionego 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego: Zastępca Dowódcy mjr Adam Kuchta, ppor. Robert Kwapisiewicz oraz sierż. Robert Lenarcik.

Nie zabrakło również przedstawicieli Organu Prowadzącego: Przewodniczącej Rady Gminy Cyców p. Violetty Tobiasz, Wójta Gminy Cyców p. Wiesława Pikuły, Zastępcy Wójta p. Marty Dyszewskiej, Sekretarz Gminy p. Teresy Mróz oraz pracowników Referatu ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy – p. Agaty Chałupnik i p. Agnieszki Matuszak.

Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa – ks. kanonik Zbigniew Szcześniak i ks. Dariusz Lipski, jak również Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Widzińska.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Podczas uroczystej akademii, przygotowanej pod kierunkiem p. Anny Stefańczyk, p. Agnieszki Barcikowskiej-Monach oraz p. Anety Niespodziewańskiej, uczniowie podziękowali wierszem i piosenką wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w ich edukację. Słowa wdzięczności skierowali także do pracowników niepedagogicznych. Całości tego radosnego święta dopełniły wręczone wszystkim uczestnikom kwiaty.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła, złożył najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczył 8 nauczycielom Nagrody Wójta.

Następnie przyznano Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wpływające na podniesienie jakości pracy szkoły oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw wykraczających poza obowiązki służbowe wyróżnionych zostało 24 nauczycieli. O wręczenie nagród poproszona została p. Anna Szczypińska, wizytator Kuratorium Oświaty.

Ponadto za wyjątkowe zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych oraz podejmowanie dodatkowych zadań wynikających z potrzeb placówki Dyrektor Zespołu Szkół wyróżnił 9 pracowników niepedagogicznych.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była również okazją do złożenia serdecznych gratulacji i podziękowań nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Pan Wacław Modrzyński, Pani Irena Hauzer, Pani Anna Rutkowska i Pani Teresa Bochra otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz bukiety kwiatów w dowód uznania i wdzięczności za wieloletnią, sumienną i pełną oddania pracę w naszej szkole.

Na zakończenie uroczystości, Przewodnicząca ZNP Oddziału w Cycowie p. Sylwia Delekta-Prokopiuk, przekazała p. Annie Kozak-Okońskiej serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia wyjątkowym odznaczeniem – Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. W tym szczególnym czasie wiele ciepłych słów kierowanych jest pod adresem naszej placówki od różnych instytucji i osób. Najlepsze życzenia przekazali, m.in. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Szymon Koziatek, Dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej ppłk Maciej Bańkowski oraz płk Adam Grela, ppłk Tomasz Królikowski i ppłk Maciej Mazurkiewicz. Serdecznie dziękujemy za pamięć i miłe słowa życzeń!

Dzień Edukacji Narodowej 2022 Dzień Edukacji Narodowej 2022 Dzień Edukacji Narodowej 2022 Dzień Edukacji Narodowej 2022 Dzień Edukacji Narodowej 2022
Teskt: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Edukacji Narodowej - 2022.

Rok szkolny: 2022/2023