Zadbajmy o bezpieczeństwo

Zadbajmy o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz odpowiedzialność prawna nieletnich były głównymi tematami spotkań uczniów klas VI i VII z Panią Izabelą Ziębą z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Podczas spotkań uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in.  z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się jako użytkownicy popularnych portali internetowych oraz niektórych aplikacji mobilnych, jakie zachowania są zabronione przez prawo; zostały również przekazane informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli uchronić się przed cyberprzemocą, oszustwami, wyłudzeniami itp.

Prowadząca spotkania omówiła także zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Zwróciła m.in. uwagę na to, jakie konsekwencje prawne grożą osobom nieletnim za popełnienie czynów karalnych oraz jakie zachowania, świadczące o demoralizacji, mogą stać się podstawą do zastosowania przez sąd środków wychowawczych.

Liczymy na to, że efektem spotkań będzie wzrost świadomości uczniów w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa a także bardziej rozważne korzystanie z Internetu, tak by nie stać się ofiarą lub sprawcą czynu zabronionego przez prawo.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Zadbajmy o bezpieczeństwo.

Rok szkolny: 2022/2023