Dyplom Ministra Edukacji i Nauki za udział w akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”

Dyplom Ministra Edukacji i Nauki za udział w akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”

Już po raz drugi nasza Szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych oraz dzielenie się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

Wśród wielu propozycji, jakie można było realizować w ramach akcji, wybraliśmy następujące:

  • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii,
  • uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy.

W tegoroczną edycję zaangażowała się klasa VII B, która wraz z wychowawcą p. Agnieszką Widzińską, odwiedziła lokalne miejsce pamięci, czyli Cmentarz wojenny z lat 1915-1921. Na cmentarzu klasa przeprowadziła prace porządkowe mogił poległych podczas I wojny światowej żołnierzy oraz uporządkowała pomnik poświęcony Ułanom 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Była to okazja do przypomnienia historii Patrona Szkoły. Na zakończenie wizyty uczniowie zapalili znicze i złożyli wieniec na pamiątkowym nagrobku.

Uporządkowaniem bezimiennych i opuszczonych grobów w naszej okolicy zajęła się szkolna Drużyna Harcerska pod przewodnictwem p. Tomasza Oziemczuka. Druhowie mieli za zadanie odwiedzić cmentarze znajdujące się w naszej miejscowości, a następnie odszukać porzucone i zaniedbane mogiły. Finałem akcji harcerzy było uporządkowanie pomników oraz wykonanie zdjęć sprzed akcji i po niej.

Uczniowie naszej szkoły od wielu, wielu lat realizują działania, które doskonale wpisują się w ideę akcji „Szkoła pamięta”. Młodzież szkolna sprawuje opiekę nam lokalnymi miejscami pamięci, w szczególności związanymi z Patronem. Co roku dzieci porządkują bezimienne, opuszczone groby, zapalają znicze na grobach zmarłych nauczycieli.

W ramach podziękowania za udział w akcji i przeprowadzone działania Szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, w którym Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyraża wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii.