Krajobraz - doświadczam w pełni

Krajobraz - doświadczam w pełni

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i ludzkich”. Często zapominamy, że postrzeganie odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż wzrokowego. Krajobrazów doświadczamy poprzez wszystkie zmysły, jawią się one jako suma zmysłowych doznań.

Tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: Krajobraz: doświadczam w pełni. W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

W naszej szkole, po raz drugi, świętujemy Dzień Krajobrazu. Odbywa się wiele pogadanek na zajęciach z wychowawcami, oglądanie filmów i prezentacji multimedialnych. Organizowane są konkursy plastyczne. Prace plastyczne umieszczone na tablicy szkolnej wykonali następujący uczniowie: Bartosz KolędaWiktoria Rejmak z klasy Vc, Bartłomiej Szram, Paulina Lutruk, Lena Wawer, Ewa MatuszakHanna Skórska z klasy VIa, Martyna Lipiec, Julia Małecka, Wiktoria Olszewska, Kamila PiechotaOliwia Tomaszewska z klasy VIb.

Tekst: Renata Chaciewicz-Bogacz. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Krajobraz - doświadczam w pełni.

Rok szkolny: 2022/2023