Bakcyl - Od oszczędzania do inwestowania

Bakcyl - Od oszczędzania do inwestowania

Dnia 9.11.2022 r. odbyło się spotkanie warsztatowe dla uczniów klas V, VI i VII Zespołu Szkół w Cycowie pod hasłem – „Od oszczędzania do inwestowania”. Zajęcia były kolejnym działaniem w ramach IX edycji projektu matematycznego „Nie-straszna matematyka” realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cycowie przy współudziale Zespołu Szkół w Cycowie. Projekt został dofinansowany przez Fundację mBanku.

Zajęcia prowadził pan Kamil Szpakowski, pracownik Banku Spółdzielczego w Cycowie (oddział w Urszulinie), jako wolontariusz programu BAKCYL.

Program BAKCYL realizowany jest od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Główne cele programu zostały zogniskowane w następujących obszarach:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości;
  • Wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów;
  • Edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania usług finansowych;
  • Umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego.

Dzięki zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat podstawowych produktów bankowych, takich jak: konto osobiste, lokata, karta debetowa czy karta kredytowa. Poznali także wiele praktycznych wskazówek dotyczących oszczędzania i inwestowania pieniędzy.

Podczas zajęć dużą uwagę poświęcono zasadom bezpiecznego korzystania z usług bankowych, szczególnie podczas płatności w Internecie czy płatności mobilnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, chętnie zadawali pytania, na które pan Szpakowski udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Myślą przewodnią spotkania uczyniono zagadnienie - jak oszczędzać pieniądze i jak nimi zarządzać oraz fakt, że zawiłości oszczędzania i inwestowania warto zgłębiać już od najmłodszych lat.

Zostajemy z przestrogą wypowiedzianą przez Benjamina Franklina: „Uważaj na małe wydatki. Niewielka dziura w burcie może zatopić wielki statek”.

Tekst: Ilona Wróblewska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Bakcyl - Od oszczędzania do inwestowania.

Rok szkolny: 2022/2023