„Zdrowe dzieci – program profilaktyki”

„Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z województwa lubelskiego”

W dniu 28 listopada uczniowie klas IV–VI, naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacji zdrowotnej prowadzonych w formie prelekcji. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu „Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat z województwa lubelskiego”, realizowanego przez Centrum medyczne „Vita” Paweł Skrętowicz.

Celem projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach praktycznych.

Kolejne etapy projektu będą polegały na przeprowadzeniu badań diagnostycznych, przesiewowych w celu wykrycia wad postawy, oraz działań praktycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły w ramach godzin pozalekcyjnych, szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z dyrekcją szkoły. Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie: www.cmvita.com.pl.

Tekst: Tomasz Oziemczuk. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: „Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z województwa lubelskiego”.

Rok szkolny: 2022/2023