„Październik- miesiącem bezpieczeństwa” w klasach I-III

„Październik- miesiącem bezpieczeństwa” w klasach I-III

Prezentacje, pogadanki, pokazy ratownictwa, spotkania z przedstawicielami policji oraz straży pożarnej - to tylko część atrakcji, które czekały na uczniów naszej szkoły podczas akcji "Październik –miesiącem bezpieczeństwa".

Nauczyciele zorganizowali szereg działań których celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa, przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych, projektowali i wykonywali znaki drogowe oraz śpiewali piosenki związane z bezpieczeństwem.

W ramach tegorocznej akcji zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, które poświęcone było głównie profilaktyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale nie tylko. Panie Policjantki rozmawiały z dziećmi również o zasadach bezpieczeństwa w sieci oraz o zjawisku cyberprzemocy. Powiedziały także o konsekwencjach prawnych wynikających z nierozsądnego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.

Kolejnym punktem naszej akcji było szkolenie skierowane do uczniów klas trzecich w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez nauczyciela naszej szkoły p. Tomasza Oziemczuka. Każdy miał okazję nauczyć się jak należy poprawnie udzielić pomocy w nagłych wypadkach, jak właściwie ułożyć poszkodowanego oraz poćwiczyć na fantomie masaż serca i sztuczne oddychanie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia.

Naszą szkołę odwiedzili również Strażacy z OSP w Cycowie, którzy do uczniów przyjechali wozem strażackim. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mogli poznać specyfikę pracy strażaka, wyposażenie wozu strażackiego, obejrzeć sprzęt, jakim strażacy dysponują w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, zobaczyć strażaka w ubraniu specjalnym - przeznaczonym do pracy w czasie pożaru oraz wejść do strażackiego wozu bojowego. Dzieci poznały jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratunkowe.

Wnioski z realizacji akcji "Październik – miesiącem bezpieczeństwa". Udział w akcji umożliwił uczniom ugruntowanie posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, w domu, w szkole, na dworze i w sieci. Dał możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności radzenia sobie w nagłych wypadkach oraz udzielania pomocy innym.

O bezpieczeństwie zawsze warto mówić. Należy powtarzać z uczniami w różnych sytuacjach nawet takie umiejętności, które są im znane.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwane rezultaty, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów i zaowocują większą ich odpowiedzialnością za swoje postępowanie.

Dziękujemy przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, strażakom z OSP w Cycowie oraz p. T. Oziemczukowi za przeprowadzenie pokazów, pogadanek i zajęć praktycznych, które wzbogaciły nasze przedsięwzięcie.

Tekst: Agnieszka Kotyńska. Zdjęcia: wychowawcy klas I-III.

GALERIA ZDJĘĆ: „Październik- miesiącem bezpieczeństwa” w klasach I-III.

Rok szkolny: 2022/2023