Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

W dniu 19 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego pod hasłem „Dokonuj zdrowych wyborów”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas V – VIII.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie przez uczniów krótkiego filmu lub komiksu na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol), wskazującego zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu jak też zawierającego informacje na temat miejsc, w których osoby dotknięte problemem uzależnienia oraz rodziny tych osób mogą znaleźć pomoc.

Przy ocenie prac komisja uwzględniła następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • czytelność prezentowanych treści,
  • walory edukacyjne.

Kierując się powyższymi kryteriami komisja wyłoniła laureatów konkursu. Postanowiono nagrodzić prace następujących uczniów:

  1. miejsce – Oliwia Zając (klasa VII A)
  2. miejsce – Kamila Piechota (klasa VI B)
  3. miejsce – Bartłomiej Szram (klasa VI A)

Przyznano także wyróżnienie uczennicy klasy VII A, Julii Wróbel.

Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Tomasz Szymona.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego.

Rok szkolny: 2022/2023