Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

W dniu 14 grudnia odbyły się warsztaty profilaktyczne pod hasłem „Dokonuj zdrowych wyborów”, w których uczestniczyło 36 uczniów z klas VII i VIII.

Warsztaty stanowiły część cyklu działań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Oprócz warsztatów zorganizowany został konkurs profilaktyczny oraz wzbogacone zostały zasoby pomocy edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania podczas zajęć wychowawczo - profilaktycznych.

Celem warsztatów, które prowadzone były przez pedagoga i psychologa, było rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających oraz radzenia sobie z presją grupy jak też wzmacnianie postaw prozdrowotnych uczniów.

Uczniowie, pracując w losowo dobranych grupach, poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. przyczyn oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom, jak też poszukiwali informacji na temat osób i instytucji świadczących pomoc ludziom zmagającym się z problemem uzależnienia i ich rodzinom. Ważnym zagadnieniem, którego dotyczyły warsztaty, były także umiejętności społeczne, które stanowią istotny czynnik chroniący przed sięganiem po substancje uzależniające.

Realizacja powyższych działań możliwa była dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Tomasz Szymona.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Warsztaty profilaktyczne.

Rok szkolny: 2022/2023