Uczniowie klasy II A i B poznali roboty Photon, zakupione w ramach programu: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie klasy II A i B poznali roboty Photon, zakupione w ramach programu: "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Sympatyczny Photon ma przyjazny kształt, wyposażony jest w święcące diody, głośnik i szereg czujników. Po krótkiej instrukcji uczniowie bez problemu poradzili sobie ze sterowaniem. Na specjalnej planszy zaplanowaliśmy dla robota drogę, na której znajdowały się wyrazy. Robot zatrzymywał się na odpowiednim polu, zmieniał kolory czujników. Zadaniem uczniów było ułożenie polskich przysłów z rozsypanych wyrazów na planszy. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły, układali wyrazy według kolejności, tworząc przysłowie, wskazywali kierunki, gdzie robot ma pójść dalej.

Celem lekcji było poznanie najpopularniejszych polskich przysłów, współdziałanie w zespole, przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji.

Temat: Rozwiązywanie zagadek związanych ze zwierzętami. Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych z wykorzystaniem robota Photon. Dnia, 21 marca 2023 r.

Do zajęć wykorzystano matę, na której znajdowały się kartoniki z „rz” i „ó”. Zadaniem uczniów było odgadnąć wylosowaną zagadkę i zastanowić się, czy odgadnięty wyraz należy do grupy wyrazów z „ó” wymiennym, czy niewymiennym, „rz” wymiennym czy niewymiennym, czy do grupy wyrazów z „rz” po spółgłoskach. Uczniowie programowali trasę robota do wybranego przez siebie kartonika na macie. Dzieci pracowały w zespołach dwuosobowych. Cele lekcji zostały zrealizowane, a efekty pracy przełożyły się na lepsze oceny uzyskane z dyktanda.

Tekst: Joanna Górnik, Ewa Pułka. Zdjęcia: Joanna Górnik, Ewa Pułka.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Uczniowie klasy II A i B poznali roboty Photon, zakupione w ramach programu: "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI".

Rok szkolny: 2022/2023