HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich

HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Jednym z zasadniczych elementów wychowania patriotycznego naszych uczniów jest opieka nad miejscami pamięci Patrona Szkoły, do których należą m.in. groby Ułanów 7 Pułku oraz kwatera powstańcza Dywizjonu AK „Jeleń” na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Co roku nasi uczniowie porządkują mogiły, składają wiązanki i zapalają symboliczne znicze.

W związku ze zbliżającym się Świętem 7 Pułku zorganizowano wyjazd do Warszawy oraz Lublina, podczas którego przedstawiciele społeczności szkolnej porządkowali groby ułanów oraz zapalili symboliczne znicze.

Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie znajdują się groby płk. Witolda Szaniawskiego, płk. Aleksandra Bielaka oraz por. Józefa Adamczyka. Odwiedzając groby na Cmentarzu Powązkowskim oddajemy również hołd Żołnierzom pododdziału AK 1 dywizjonu 7 Pułku Ułanów Lubelskich kryptonim "Jeleń", działającego w okresie okupacji niemieckiej, biorącego udział w walkach Powstania Warszawskiego.

W Lublinie natomiast, na Cmentarzu przy ul. Lipowej, pochowani są rtm. Aleksander Onyszko wraz z żoną Marią.

Szkoła w Cycowie nie nosiłaby imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich i nie mogłaby szczycić się tak piękną tradycją, gdyby nie postawa Tych wielkich ludzi oraz Ich chęć zaszczepienia wśród dzieci i młodzieży tradycji i wartości kawaleryjskich. Byli to wielcy patrioci, do końca swojego życia bezgranicznie oddani naszej szkole.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska, operator drona.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2022/2023