ŚWIĘTO PUŁKOWE oraz przekazanie obowiązków Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim

ŚWIĘTO PUŁKOWE oraz przekazanie obowiązków Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 31 marca, delegacja naszej Szkoły z Dyrektorem Zbigniewem Rutkowskim i Wicedyrektor Małgorzatą Cybulską oraz Wójtem Gminy Cyców Wiesławem Pikułą wraz z Zastępcą Martą Dyszewską, uczestniczyła w obchodach Święta 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, które miały miejsce na terenie obiektów wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Punktualnie o godz. 12.00 dowódca uroczystości, mjr Adam Kuchta, złożył Dowódcy 25 BKPow., gen. bryg. Mariuszowi Pawlukowi, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 bkpow, ppłk Maciej Bańkowski, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia swoim żołnierzom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Podkreślił, że Kawalerzyści z Tomaszowa reprezentują wysoki poziom wyszkolenia, a swoje umiejętności nieustannie doskonalą także podczas ćwiczeń i szkoleń.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie proporców rozpoznawczych: Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz dowódców pododdziałów. Następnie odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach żołnierzy za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne osiągnięcia w służbie.

W dalszej części nastąpił moment przekazania obowiązków Dowódcy 7 bkpow. Dotychczasowy Dowódca ppłk Maciej Bańkowski przekazał dowodzenie 7 Batalionem na ręce ppłk. Grzegorza Plaskoty. Po odczytaniu Rozkazu o Zmianie na Stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy Batalionu.

Uroczystości zakończył dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 7 bkpow, a następnie defilada pododdziałów.

Panu Podpułkowniku Maciejowi Bańkowskiemu
składamy serdeczne podziękowania za doskonałą współpracę 7 batalionu kawalerii powietrznej z naszą placówką, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę wzajemnych kontaktów, życząc jednocześnie niesłabnącej odwagi, siły i wytrwałości w realizacji wszystkich wytyczonych sobie celów.
Panu Podpułkownikowi Grzegorzowi Plaskocie
przekazujemy najszczersze gratulacje z okazji objęcia obowiązków
Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej, mając nadzieję,
że nowe zadania i powierzone obowiązki staną się spełnieniem
ambicji zawodowych oraz źródłem osobistej satysfakcji.
Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: ŚWIĘTO PUŁKOWE oraz przekazanie obowiązków Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim.

Rok szkolny: 2022/2023