Sukces naszego ucznia w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym

Sukces naszego ucznia w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym

Z przyjemnością informujemy, że jeden z uczniów naszej szkoły osiągnął wysoki wynik w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń klasy 8c Kacper Brzezicki uzyskał tytuł LAUREATA z języka angielskiego. Znalazł się w grupie uczniów, którzy osiągnęli 90% możliwych do zdobycia punktów. Uzyskany tytuł uprawnia go do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz zapewnia mu pierwszeństwo przyjęcia do wybranej szkoły średniej.

Jest to ogromny sukces. Serdecznie gratulujemy!