Dzieci mają głos – PROTEST UCZNIOWSKI

Dzieci mają głos – PROTEST UCZNIOWSKI

Życie nie po to, by BEZCZYNNIE trwać…

Dużo emocji wzbudziły w ostatnim czasie plany organu prowadzącego odnośnie arkusza organizacji naszej szkoły na przyszły rok szkolny 2023/2024. W piśmie skierowanym do dyrekcji polecono między innymi, aby od 1 września zmniejszyć liczbę oddziałów klas VI i VII, tzn. zamiast funkcjonujących obecnie trzech oddziałów klas VI utworzyć dwa oddziały i tak samo w klasach VII.

Uczniowie bardzo przejęli się tą całą sytuacją. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wyrazić swój sprzeciw. Ogłosili PROTEST UCZNIOWSKI. Z ogromnym zaangażowaniem przygotowali plakaty, na których w formie krótkich haseł przedstawili swoje stanowisko.

Uczniowie mają niepodważalne prawo do własnego zdania, a obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie im wolności wypowiedzi, umożliwienie wyrażania poglądów i opinii oraz obrony swoich przekonań.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Uczniowie.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Dzieci mają głos – PROTEST UCZNIOWSKI.

Rok szkolny: 2022/2023