Nasza Ziemia!

Nasza Ziemia!

Rokrocznie dnia 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - największe ekologiczne święto. Celem obchodów jest promowanie proekologicznych postaw wśród uczniów, budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Świętowanie zaczęliśmy już w piątek 21 kwietnia „Sprzątaniem dla Polski”- ogólnopolską akcją. Następnie od 24 kwietnia przez cały tydzień, na zajęciach z wychowawcą, odbywały się pogadanki o naszej planecie, oglądanie filmów ekologicznych, gry: Test na czujność - Dzień Ziemi.

24 kwietnia odbył się Konkurs Wiedzy Ekologicznej: „Ekologiczne zmagania”, wagę wydarzenia uhonorowaliśmy także strojem, tzw. Dniem na Zielono.

Prace plastyczne uczniów związane z Ziemią zostały zaprezentowane na gazetkach klasowych i tablicach na korytarzu szkolnym.

Cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję, by nieść przesłanie - „Chrońmy Ziemię!”. Zachęcamy do dbałości o czystość i dobrą kondycję naszej planety.

Tekst: Renata Chaciewicz-Bogacz. Zdjęcia: Paweł Enskajt.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Nasza Ziemia!.

Rok szkolny: 2022/2023