Uroczyste obchody Dnia Seniora

Uroczyste obchody Dnia Seniora

„Ukłon złożyliśmy ludziom minionym
i odtąd dom swój mieliśmy w historii”. (Czesław Miłosz)

Corocznie czcimy i okazujemy wdzięczność Seniorom, a czynimy to zwykle z okazji ich święta – DNIA SENIORA. W sobotę 22 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie odbyła się niezwykła uroczystość z udziałem Drogich Seniorów. Celem tego wyjątkowego Dnia było promowanie aktywności osób w podeszłym wieku oraz dążenie do integracji młodszych grup społecznych, w tym społeczności szkolnej, z seniorami.

Seniorzy przybyli w progi szkoły po Mszy Świętej wraz z Proboszczem Parafii, kanonikiem Zbigniewem Szcześniakiem, włodarzem Gminy Cyców, Panem Wiesławem Pikułą, przewodniczącym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Cycowie, Panem Stanisławem Jamińskim. Wszyscy goście zostali serdecznie powitani przez Dyrektora Szkoły, Pana mgra Zbigniewa Rutkowskiego, który zaprosił na akademię z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Okolicznościowa akademia, poczet sztandarowy, Hymn Narodowy, polonez w wykonaniu uczniów klas V, recytacje, pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego, wspaniali goście – to wszystko złożyło się w żywą lekcję historii.

Przypomnieliśmy, że 232. lata temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja lub Konstytucją Majową. Uchwalona w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, pełen patriotyzmu, słowa jednej z piosenek chóru brzmiały: „i jesteśmy tacy dumni, i jesteśmy tacy dumni, że w takim kraju mieszkamy”. Nie zabrakło także apelu o pokój, wolność - jako najwyższe dobro - o które wszyscy musimy się troszczyć i je pielęgnować. Podkreślono także konieczność ochrony Ziemi, bo mamy ją jedną. Wszystkie wątki splotły się w jeden ton, by wspólnie odśpiewać „Mazurek Trzeciego Maja”.

Piękno historii połączyło się z pięknem wiosny, nadziei i radości. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, natomiast uśmiech na twarzach Seniorów był największą nagrodą dla dzieci i opiekunów.

Występując przed Seniorami z Gminy Cyców, czuliśmy się wyjątkowo, bowiem to ludzie bardzo wrażliwi, z bagażem doświadczeń i przeżyć, często ich losy wikłały się w bolesne wydarzenia historyczne. Przed taką publicznością wystąpić to zaszczyt, Ci ludzie chłoną każde słowo, dźwięk, znają historię, rozumieją jej zapisane karty, często reagują spontanicznie, serdecznie. Nasi uczniowie otrzymali od nich wiele ciepłych słów, łez wzruszenia. To niezapomniane przeżycie i spotkanie.

Po występach nasi goście spotkali się na wspólnym biesiadowaniu, rozkoszując się pysznymi potrawami. Wizyta przebiegała w rodzinnej atmosferze.

Podsumowując, należy podkreślić, że integracja międzypokoleniowa była możliwa dzięki połączeniu dojrzałości Seniorów i radości dzieci, uczniów, w końcu „jesteśmy cząstką w zespole”.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Marian Bartniczuk.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczyste obchody Dnia Seniora.

Rok szkolny: 2022/2023