Uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Ukłon złożyliśmy ludziom minionym
i odtąd dom swój mieliśmy w historii”. (Czesław Miłosz)
Film: Uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Słowa Noblisty, Czesława Miłosza, stały się drogowskazem przy przygotowaniach Święta Konstytucji. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole była czczona wyjątkowo. Uroczysta akademia, poczet sztandarowy, Hymn Narodowy, polonez w wykonaniu uczniów klas V, recytacje, pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego, wspaniali goście, uczniowie, nauczyciele i Dyrekcja Szkoły – to wszystko złożyło się na żywą lekcję historii.

Przypomnieliśmy, że 232. lata temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja lub Konstytucją Majową. Uchwalona w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, uczyła patriotyzmu, słowa jednej z piosenek chóru brzmiały: „i jesteśmy tacy dumni, i jesteśmy tacy dumni, że w takim kraju mieszkamy”. Nie zabrakło także apelu o pokój, wolność - jako najwyższe dobro - o które wszyscy musimy się troszczyć i je pielęgnować. Podkreślono także konieczność ochrony Ziemi, bo mamy ją jedną. Wszystkie wątki splotły się w jeden ton, by wspólnie odśpiewa „Mazurek Trzeciego Maja”.

Piękno historii połączyło się z pięknem wiosny, nadziei i radości. Dla uczniów to ważne wydarzenie sprzed przeszło dwóch wieków stało się przyczynkiem, by sięgnąć do historii Polski.

Akademię prezentowano dwukrotnie, najpierw - 22 kwietnia 2023 r. - z ukłonem w stronę Seniorów i 26 kwietnia 2023 r. dedykowaną braci szkolnej.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Marian Bartniczuk.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rok szkolny: 2022/2023