Program edukacji żywieniowej pn. „Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)”

Program edukacji żywieniowej pn. „Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)”

Nawyki żywieniowe wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Nasza szkoła już kolejny rok uczestniczy w ww. programie. W roku ubiegłym działania oparte były głównie na rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie zasad prawidłowego żywienia poprzez udział w cyklu szkoleń. Uczniowie klas 5 i 6 mieli możliwość udziału w konkursie „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy”. Wspólnie tworzyliśmy kalendarz na rok 2024, zawierający zasady zdrowego stylu życia.

We wrześniu tego roku zostały przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, których celem było określenie stanu wiedzy i świadomości żywieniowej. Uczniowie mieli również wykonane pomiary antropometryczne – masy ciała, wzrostu, obwodu pasa, bioder, składu ciała i siły mięśni przedramienia.

Uzyskane w ten sposób wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników projektu.

Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do kształtowania odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych naszych uczniów oraz najbliższego otoczenia, a w konsekwencji do zmiany stylu życia.

Tekst: Małgorzata Siroń, Agnieszka Kotyńska. Zdjęcia: Małgorzata Siroń.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Program edukacji żywieniowej pn. „Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)”.

Rok szkolny: 2023/2024