Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

W piątkowe popołudnie, 13 października 2023 r., w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. To wielkie święto uczniów i wszystkich pracowników oświaty, dlatego też uroczystość zgromadziła liczne grono nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – czynnych i emerytowanych.

Film: Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej.

Obecni byli także zaproszeni goście: płk rez. Radosław Cyniak, Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła, przedstawiciele duchowieństwa w osobach ks. kanonika dziekana Zbigniewa Szcześniaka i ks. Dariusza Lipskiego, jak również Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Widzińska. Ze względu na pilne obowiązki służbowe, niestety nie mogli uczestniczyć w szkolnych obchodach przedstawiciele 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 uroczystą akademią przygotowaną pod kierunkiem p. Anny Kozak-Okońskiej, p. Justyny Tomasiak oraz p. Anety Niespodziewańskiej. Uczniowie z humorem podziękowali wierszem i piosenką wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w ich wychowanie. Słowa wdzięczności skierowali także do pracowników niepedagogicznych. Całości tego radosnego święta dopełniły wręczone wszystkim uczestnikom kwiaty.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski dziękując uczniom za miłe słowa życzeń. Następnie wręczone zostały Nagrody Dyrektora. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wpływające na podniesienie jakości pracy szkoły oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw wykraczających poza obowiązki służbowe nagrody otrzymało 28 nauczycieli.

Ponadto za wyjątkowe zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków oraz podejmowanie dodatkowych zadań wynikających z potrzeb placówki Dyrektor Zespołu Szkół wyróżnił także 11 pracowników niepedagogicznych.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła – złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom Zespołu Szkół oraz wręczył Nagrody Wójta 14 nauczycielom.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była również okazją do złożenia serdecznych gratulacji i podziękowań nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Pani Bernarda Bogusz, Pani Elżbieta Modrzyńska oraz Pan Alfred Karczmarski otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz bukiety kwiatów w dowód uznania i wdzięczności za wieloletnią, sumienną i pełną oddania pracę w naszej szkole.

Życzenia i podziękowania emerytom złożyła również Przewodnicząca ZNP Oddziału w Cycowie p. Sylwia Delekta-Prokopiuk. Ponadto przekazała informację o wyróżnieniu nauczycielki Zespołu Szkół w Cycowie, p. Ewy Pasztelan, wyjątkowym odznaczeniem – Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. W tym szczególnym czasie wiele ciepłych słów kierowanych jest pod adresem naszej placówki od różnych osób i instytucji. Najlepsze życzenia przekazali, m.in. I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. br. Marek Sokołowski, Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Szymon Koziatek oraz Dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej ppłk Grzegorz Plaskota.

Serdecznie dziękujemy za pamięć i miłe słowa życzeń!

Tekst: Marta Gawlinska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej.

Rok szkolny: 2023/2024