Doceń lokalność, czyli z krajobrazem w tle…

Doceń lokalność, czyli z krajobrazem w tle…

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu 2023 w naszej szkole.

Rokrocznie 20 października – w rocznicę podpisania we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu - obchodzimy święto Dnia Krajobrazu. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Doceń lokalność”.

Dzięki różnego rodzaju działaniom podejmowanym w ramach obchodów Dnia Krajobrazu – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce zwrócić uwagę na wartość krajobrazów w życiu codziennym. Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień w przestrzeniach przyrodniczych, rolniczych, które możemy codziennie obserwować w swoim najbliższym otoczeniu: chaty, kapliczki, zdobienia domów, przydrożne krzyże, stroje - to co nasze!

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu nasi uczniowie wykonywali prace plastyczne otaczającego ich krajobrazu, które zdobiły gazetkę szkolną. Wielu uczniów zwróciło uwagę na wagę tegorocznych obchodów, w których istotne miejsce zajmuje krajobraz dostępny na człowieka. W zadymionym, zaganianym świecie szukamy niezawodnego sojusznika, którym okazuje się przyroda, krajobraz ten daleki i ten lokalny. Ceńmy go!

Tekst: Renata Chaciewicz-Bogacz. Zdjęcia: Paweł Enskajt.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Doceń lokalność, czyli z krajobrazem w tle….

Rok szkolny: 2023/2024