Spotkanie Dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Łęczyńskiego z Lubelskim Kuratorem Oświaty

Spotkanie Dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Łęczyńskiego z Lubelskim Kuratorem Oświaty

W środę, 22 maja, w Zespole Szkół w Cycowie odbyło się spotkanie Dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Łęczyńskiego, Gminy Ostrów Lubelski i Gminy Abramów z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panem Tomaszem Szabłowskim oraz starszym wizytatorem Panią Eweliną Zakrzewską.

Wszyscy uczestnicy zostali powitani przez Dyrektora Zespołu Szkół Pana Zbigniewa Rutkowskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych: Panią Martę Kociubę – Wójt Gminy Cyców, Panią Joannę Socha – Zastępcę Wójta oraz Przewodniczącą Rady Gminy Cyców, Panią Sylwię Delektę-Prokopiuk.

W krótkim wystąpieniu na początku spotkania Pan Kurator skierował do Dyrektorów słowa podziękowania za trudną misję prowadzenia placówek oświatowych, zapewniając jednocześnie o swoim wsparciu we wszystkich problematycznych kwestiach.

W dalszej części głównymi prelegentami były przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej – Dyrektor Pani Grażyna Paterek oraz Pani Małgorzata Zarzycka, które omówiły tematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na przykładzie wdrożonego przez PPP projektu „WWRD - model wsparcia międzysektorowego”.

Na zakończenie swojej wizyty w Zespole Szkół, Państwo Dyrektorzy znaleźli również czas na zwiedzanie Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich, a także wspólną pamiątkową fotografię przed szkolnym muralem obrazującym Patrona – Ułanów 7 Pułku.

grafika

Spotkanie Dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Łęczyńskiego z Lubelskim Kuratorem Oświaty

Rok szkolny: 2023/2024