Sprawozdanie z działalności zespołów tanecznych w roku szkolnym 2008/2009

Zajęcia zespołu tanecznego w roku szkolnym 2008/2009 odbywały się w wymiarze osiemnastu godzin tygodniowo. W zajęciach brało udział 55 uczniów. W ramach zespołu prowadzone były cztery formacje taneczne na bazie których, przygotowano konkursowe choreografie. Ponadto przygotowano program solowy tańca współczesnego i tańca egipskiego, duet break dance i gimnastyczny, choreografię dla grupy gimnastycznej. Razem przygotowano osiem programów artystycznych. Układy taneczne prezentowane były na wojewódzkich i powiatowych przeglądach tanecznych w: Lublinie, Nałęczowie, Krasnymstawie, Łęcznej, Milejowie i Siedliszczu. Grupy w ramach integracji ze społecznością lokalną biorą udział w różnego rodzaju imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wypełniając programy artystyczne np. podczas „Pikniku Rodzinnego” w Nadrybiu, „Dni Cycowa”, „Dni Emeryta”, Imprezy integracyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience, współpracują z Grupą Działania Liderzy Polesia uświetnili imprezę w Dubiczach Cerkiewnych koło Białowieży. Łącznie w roku szkolnym 2008/2009 grupy taneczne zaprezentowały się 11-to krotnie.


Ich osiągnięcia z 2009 roku to:

„Inspiracja”

 • I miejsce w III Powiatowych Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Milejowie o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
 • I miejsce podczas VIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tęcza 2009” w Siedliszczu o Puchar Starosty Chełmskiego.
 • II miejsce w VII Wojewódzkim Festiwalu Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych w Lublinie.
 • II miejsce podczas „Festiwalu Młodych” na UMCS w Lublinie, wyróżnienie podczas „III Nałęczowskiego Festiwalu Tańca” pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie.

„Grupa Egipskiego Tańca Klasycznego”

 • I miejsce w III Powiatowych Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Milejowie o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
 • III miejsce podczas „III Nałęczowskiego Festiwalu Tańca” pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie.

„Solo tańca egipskiego - Natalia Kaszyca”

 • I miejsce podczas ”Festiwalu Młodych„ na UMCS w Lublinie.

„Skoczki”

 • I miejsce w III Powiatowych Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Milejowie o Puchar Starosty Łęczyńskiego.

„Calineczki”

 • I miejsce podczas VIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tęcza 2009” w Siedliszczu o Puchar Starosty Chełmskiego.
 • I miejsce w III Powiatowych Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Milejowie o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
 • wyróżnienie w III Nałęczowskim Festiwalu Tańca pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Grupa gimnastyczna przygotowała program taneczno-gimnastyczny z przeznaczeniem na festyny, imprezy plenerowe i inne pozakonkursowe występy. Ze względu na wymieszanie dwóch dyscyplin sportu trudno byłoby jednoznacznie zakwalifikować podczas konkursu. Program cieszy się dużym uznaniem widzów.

Duet gimnastyczny - Natalia Kaszyca i Aleksandra Kantypowicz wywalczyły wyróżnienie podczas „Festiwalu Młodych” na UMCS w Lublinie.

Grupa break-dance podobnie jak zespół gimnastyczny uświetniał swoim programem imprezy pozakonkursowe.


Nasza Garderoba wzbogaciła się o kolejne kostiumy zgodne z charakterem tańca. Uzupełniono zespołowe koszulki z napisem poszczególnych nazw grup tanecznych, i klubowe dresy.

Grupy taneczne uzyskały pomoc finansową z Urzędu Gminy Cyców na pokrycie kosztów szycia kostiumów jak również większość wyjazdów na konkursy taneczne. Szkoła udostępniła bus na ̶Dni Puchaczowa”, pokryła koszty nagród w formie statuetek dla dwóch najlepszych tancerek za szczególnie osiągnięcia artystyczne. Koszt zakupu tkaniny pokryli rodzice.

Na uwagę zasługuje wspaniale układająca się współpraca z Urzędem Gminy, Zespołem Szkół i z rodzicami dzieci a na szczególne podziękowanie zasługuje pani: Jolanta Wichrowska, Agnieszka Orzechowska, Monika Zima. Instruktorem i choreografem od początku istnienia grup czyli od 8 lat jest instruktor tańca współczesnego i tańca sportowego oraz gimnastyki sportowej mgr Małgorzata Kania.II Nałęczowski Festiwal Tańca


III Nałęczowski Festiwal Tańca


III Powiatowe Konfrontacje o Puchar Starosty Powiatu Łęczyńskiego


V Spotkania Taneczne „Marce Dance”


II Powiatowe Konfrontacje Tańca Nowoczesnego


Dożynki Powiatu Łęczyńskiego


VI Wojewódzki Festiwal Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych


III Powiatowe Konfrontacje Taneczne o Puchar Starosty Łęczyńskiego


VII Wojewódzki Festiwal Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych


Scena Młodych - 30 Edycja


IV Konkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych „Arabeska”


IV Konkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych „Arabeska”


VII/VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Tęcza 2008/2009”


„Zaczarowany babci świat”


I Festiwal Młodych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


VIII Wiosenne Spotkania Taneczne


VI Turniej Zespołów Tanecznych


Konkurs Zespołów Tanecznych o Puchar Wicemarszałka Województwa Lubelskiego


IV Konkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych „ARABESKA”


Dni Gminy Cyców


Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2008 r.


Jubileusz 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych 2009 r.


X Biesiada Świętojańska w Dubience 2009 r.


„Zaczarowany Babci Świat”