Sprawozdanie z działalności zespołów tanecznych w roku szkolnym 2009/2010

Zajęcia zespołu tanecznego w roku szkolnym 2009/2010 odbywały się w wymiarze osiemnastu godzin tygodniowo. W zajęciach bierze udział 51 uczniów. W ramach zespołu prowadzone jest cztery formacje taneczne na bazie których, przygotowano konkursowe choreografie, jedna formacja gimnastyczna, dwa duety i jedna choreografia solowa. Łącznie przygotowano osiem choreografii. Układy taneczne prezentowane były na wojewódzkich i powiatowych przeglądach tanecznych w Nałęczowie, Puławach i Krasnymstawie. Grupy w ramach integracji ze społecznością lokalną biorą udział w różnego rodzaju imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wypełniając programy artystyczne np. podczas: 10-lecia Zjednoczenia Banków Spółdzielczych, uroczystego otwarcia Domu Kultury w Cycowie, Powiatowe dożynki w Ludwinie, Jubileusz 25-lecia Formacji Tańca Towarzyskiego IMPETUS na UMCS, Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień emeryta, Pokazy podczas konferencji naukowej na UMCS, Festyn w „Zaciszu” w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi, udział w programie „Roztańczona Lubelszczyzna” gdzie Centrum Kultury z Lublina wybrało czterech instruktorów i zaproszono ich do prezentacji swojego dorobku. Łącznie w roku szkolnym 2009-2010 grupy taneczne zaprezentowały się 19-to krotnie.


Ich osiągnięcia z 2010 roku to:

„Inspiracja”

  • III miejsce podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku 13 - 15 listopada 2009 r.
  • I miejsce w VIII Wojewódzkim Festiwalu Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych w Lublinie.

„Grupa Egipskiego Tańca Klasycznego”

  • Wyróżnienie podczas „IV Nałęczowskiego Festiwalu Tańca” pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego.

„Calineczki”

  • Wyróżnienie w IV Nałęczowskim Festiwalu Tańca pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego.
  • wyróżnienie w XI Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Puławach pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie.

Grupa gimnastyczna, duety taneczno-gimnastyczne - Żaneta Piędzia, Katarzyna Osak i Anika Piędzia, Klaudia Kordowicz, oraz solo Ania Gabryelska przygotowały programy taneczno-gimnastyczne z przeznaczeniem na festyny, imprezy plenerowe i inne pozakonkursowe występy. Ze względu na wymieszanie dwóch dyscyplin sportu trudno byłoby jednoznacznie zakwalifikować podczas konkursu.. Program cieszy się dużym uznaniem widzów.

Nasza Garderoba wzbogaciła się o kolejne kostiumy zgodne z charakterem tańca. Uzupełniono brakujące zespołowe dresy. Grupy taneczne uzyskały pomoc finansową z Urzędu Gminy Cyców na pokrycie kosztów szycia kostiumów jak również większość wyjazdów na konkursy taneczne. Szkoła pokryła koszty nagród w formie statuetek dla „Inspiracji” za uzyskanie III miejsca na międzynarodowym festiwalu oraz sfinansowała zakup baletek dla najmłodszej grupy.

Prezes Banku Spółdzielczego w Cycowie ufundowała profesjonalne obuwie taneczne „Sneekers” dla najstarszej grupy „Inspiracja”.

Na uwagę zasługuje wspaniale układająca się współpraca z Urzędem Gminy, Zespołem Szkół, Bankiem Spółdzielczym i z rodzicami dzieci a na szczególne podziękowanie zasługuje pani: Jolanta Wichrowska, Rafał Wichrowski, Matuszak Aneta, Urszula Piróg, Bożena Fac, Skoczylas Anna, Leszczyńska Agnieszka, Monika Zima. Instruktorem i choreografem od początku istnienia grup czyli od 9 lat jest instruktor tańca współczesnego i tańca sportowego oraz gimnastyki sportowej mgr Małgorzata Kania."IV Nałęczowski Festiwal Tańca""VIII Wojewódzki Festiwal Gimnazjalnych Zespołów Artystycznych" w Lublinie


"XI Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych" w PuławachVI Spotkania Taneczne "Marce Dance" w KrasnymstawieDzień Inwalidy - Gmina Cyców


Kiermasz Wielkanocny


Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych - Kazimierz Dolny


Wytępy w Malinówce - Otwarcie Świetlicy