Sprawozdanie z działalności zespołów tanecznych w roku szkolnym 2012/2013

Zajęcia zespołu tanecznego w roku szkolnym 2012/2013 odbywały się w wymiarze 11 godzin tygodniowo. W zajęciach bierze udział 54 uczniów. W ramach zespołu prowadzone są dwie formacje taneczne i jedna gimnastyczna. Układy taneczne prezentowane były na wojewódzkich i powiatowych konkursach tanecznych: w Nałęczowie, Puławach, Krasnymstawie i Łęcznej. Grupy w ramach integracji ze społecznością lokalną biorą udział w różnego rodzaju imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wypełniając programy artystyczne np. podczas: Wojewódzkich Targów Turystycznych w Wierzchowiskach, Powiatowych Dożynek w Milejowie, Gminnych Dożynek w Świerszczowie, Obchodów Dni Cycowa, Europejskiego Dnia Pszczelarza w Pszczelej Woli, Święta Niepodległości i Dnia Emeryta w Cycowie, Szkolnych Jasełek, XXI Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej, Dnia Matki, Konkursu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej, Dni Otwarte Gimnazjum, Powiatowego Konkursu Teatrzyków, na zakończenie roku szkolnego. Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 grupy taneczne i grupa gimnastyczna zaprezentowały się 17-to krotnie.


W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie wzięli udział w dwóch konkurach rangi wojewódzkiej i dwóch powiatowej.

Wyniki udziału w poszczególnych konkursach:

„Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych” w Puławach, pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie:

  • „Calineczki” - wyróżnienie
  • „Inspiracja” - wyróżnienie

Powiatowy Konkurs o Puchar Burmistrza Łęcznej:

  • „Inspiracja” - wyróżnienie

Grupa gimnastyczna „Zefirki” przygotowała program taneczno- gimnastyczny z przeznaczeniem na festyny, imprezy plenerowe i inne pozakonkursowe występy. Program cieszył się dużym uznaniem widzów.

Nasza Garderoba wzbogaciła się o kolejne kostiumy zgodne z charakterem tańca. Grupy taneczne uzyskały pomoc finansową z Urzędu Gminy Cyców na pokrycie kosztów szycia kostiumów, wyjazdów na konkursy taneczne oraz integracyjnego ogniska w Poleskim Parku Narodowym, jak również wyjazd do Kazimierza przy okazji pobytu na Festiwalu w Puławach. Szkoła pokryła koszty nagród w formie dyplomów dla „Calineczek” i „Inspiracji” za uzyskanie wyróżnienia na Wojewódzkim Festiwalu pod patronatem Lubelskiego Kuratora.

Na uwagę zasługuje wspaniale układająca się współpraca z Urzędem Gminy, Zespołem Szkół i z rodzicami dzieci a na szczególne podziękowanie zasługuje Pani: Eliza Jaworska, Małgorzata Kuntska, Iwona Leszczyńska, Katarzyna Zawrotniak i Justyna Zwolińska. Instruktorem i choreografem od początku istnienia grup czyli od 12 lat jest instruktor tańca współczesnego i tańca sportowego oraz gimnastyki sportowej mgr Małgorzata Kania.


  • fot. Calineczki
  • fot. Inspiracja
  • fot. Zefirki


"VII Nałęczowski Festiwal Tańca - Euro Dance" w Nałęczowie"XIV Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych" w Puławach"IX Turniej Tańca Nowoczesnego" w ŁęcznejWojewódzkie Targi Turystyczne w Wierzchowiskach


Dni Gminy Cyców


Dom Kultury w Cycowie - Dzień Mamy


Gminne Dożynki w Garbatówce


Orkiestra Świątecznej Pomocy


Piknik Ekologiczny w Lublinie


Piknik Rodzinny w Zezulinie


Święto Rodziny w Cycowie