Sprawozdanie z działalności zespołów tanecznych w roku szkolnym 2011/2012

Zajęcia zespołu tanecznego w roku szkolnym 2011/2012 odbywały się w wymiarze 20 godzin tygodniowo. W zajęciach bierze udział 50 uczniów. W ramach zespołu prowadzone jest trzy formacje taneczne na bazie których, przygotowano konkursowe choreografie, jedna formacja gimnastyczna, jeden duet i jedna choreografia solowa. Łącznie przygotowano sześć choreografii. Układy taneczne prezentowane były na wojewódzkich i międzynarodowych konkursach tanecznych: w Nałęczowie, Puławach i Białymstoku. Grupy w ramach integracji ze społecznością lokalną biorą udział w różnego rodzaju imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wypełniając programy artystyczne np. podczas: Uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji, XXIV Kongresu Europejskiej Federacji Łąkarskiej, Targów Turystycznych w Lublinie, Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu, Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego w Nadrybiu, Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Lublinie, Konkursu Poezji Rosyjskiej, Powiatowego Konkursu Teatrzyków w Cycowie, obchodów XX-lecia Nadania Imienia ZS w Cycowie, obchodów Dni Cycowa. Łącznie w roku szkolnym 2011-2012 grupy taneczne zaprezentowały się 12-to krotnie.


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie wzięli udział w dwóch konkurach rangi wojewódzkiej i jednym międzynarodowym.

Wyniki udziału w poszczególnych konkursach:

„Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych” w Puławach, pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie:

  • "Skoczki" - II miejsce
  • martyna Jaworska - wyróżnienie

"XXXII Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego" w Białymstoku

  • Martyna Jaworska - III miejsce
  • "Skoczki" - V miejsce

"VI Nałęczowski Festiwal Tańca" pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego

  • "Skoczki" - wyróżnienie

Grupa gimnastyczna „Zefirki” i duet taneczny - Barbara Mazurkiewicz i Monika Oraczewska, przygotowały program taneczny i gimnastyczny z przeznaczeniem na festyny, imprezy plenerowe i inne pozakonkursowe występy. Programy cieszył się dużym uznaniem widzów.

Nasza Garderoba wzbogaciła się o kolejne kostiumy zgodne z charakterem tańca. Grupy taneczne uzyskały pomoc finansową z Urzędu Gminy Cyców na pokrycie kosztów szycia kostiumów jak również większość wyjazdów na konkursy taneczne. Szkoła pokryła koszty nagród w formie dyplomów dla „Skoczków” za uzyskanie II miejsca na Wojewódzkim Festiwalu i dla Martyny Jaworskiej za III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu oraz za wyróżnienie podczas konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Na uwagę zasługuje wspaniale układająca się współpraca z Urzędem Gminy, Zespołem Szkół, sponsorami i z rodzicami dzieci a na szczególne podziękowanie zasługuje Pani: Eliza Jaworska, Iwona Leszczyńska, Monika Zima, Agnieszka Choma, Anna Koziak. Instruktorem i choreografem od początku istnienia grup czyli od 11 lat jest instruktor tańca współczesnego i tańca sportowego oraz gimnastyki sportowej mgr Małgorzata Kania.


"Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych" w Puławach"XXXII Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego" w Białymstoku"VI Nałęczowski Festiwal Tańca" w Nałęczowie"VII Piknik Rodzinny" w Nadrybiu


"XXIV Kongres Europejskiej Federacji Łąkarskiej" w ŁęcznejDni Cycowa


Powiatowe Dożynki w Milejowie


Dożynki Gminne w Świerszczowie


"Apislavia" XXX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Pszczelej Woli


Spacer po Poleskim Parku Narodowym


XX lecie nadania imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich