Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2012

W dniu 23 maja 2012 roku w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012. Celem uroczystości było uhonorowanie laureatów konkursów oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Gospodarzem uroczystości był Kurator Oświaty w Lublinie - Krzysztof Babisz.

zobacz całość  >>

Witaj Maj, Trzeci Maj

Witaj Maj, Trzeci Maj

30 kwietnia 2012 r.

221 lat temu – 3 maja 1791 r. – Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

zobacz całość  >>

I Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

I Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

17 kwietnia 2012 r.

17 kwietnia odbył się w naszej szkole I Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu. Organizatorami konkursu był Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Zespół Szkół w Cycowie. Główne cele konkursu to rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych, oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych.

zobacz całość  >>

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wielu radosnych chwil i odpoczynku
przy rodzinnym stole

życzy Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie
mgr Zbigniew Rutkowski

Giełda szkół ponadgimnazjalnych - Cyców 2012

Giełda szkół ponadgimnazjalnych - Cyców 2012

22 marca 2012 r.

Już wkrótce uczniowie klas III gimnazjum będą musieli podjąć ostateczną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby ułatwić im zdobywanie informacji potrzebnych do dokonania trafnego wyboru, w dniu 22 marca odbyła się w naszej szkole Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas tego wydarzenia 13 szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną, z którą zapoznali się uczniowie klas II i III gimnazjum. Uczniowie mieli okazję zdobyć wyczerpujące informacje na temat oferowanych przez poszczególne szkoły kierunków kształcenia, zapoznać się z warunkami rekrutacji oraz porozmawiać na inne, interesujące ich tematy z przedstawicielami szkół.

zobacz całość  >>

Dzień Patrona

Dzień Patrona

21 marca 2012 r.

Główne obchody Dnia Patrona w naszej szkole odbyły się w dniu 21 marca: w godz. 8.50 – 9.40 dla klas I-III SP oraz w godz. 10.40 – 12.15 dla klas IV-VI SP i I-III GM. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwała komisja konkursowa w osobach: p. Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego jako Przewodniczącego, p. Elżbiety Sidorowskiej, p. Violetty Marciniak, p. Małgorzaty Cybulskiej, p. Anny Cyfra, p. Beaty Łaski, p. Ilony Wróblewskiej.

zobacz całość  >>

Występ uczesztników warsztatów terapii zajęciowej z Janowicy

Występ uczesztników warsztatów terapii zajęciowej z Janowicy

19 stycznia 2012 r.

zobacz całość  >>

Życzenia Świąteczne
Jesienne Porządki na Cmentarzu Wojennym

Jesienne Porządki na Cmentarzu Wojennym

21 października 2011 r.

W związku ze zbliżającymi się listopadowymi świętami - Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości, uczniowie klasy IId GM wraz z wychowawcą p. Moniką Kapłan i uczniowie klasy IIb GM z wychowawcą p. Zbigniewem Pasternakiem przeprowadzili prace porządkowe na Cmentarzu Wojennym z lat 1915-1920, który jest miejscem spoczynku m.in. ułanów 7 Pułku poległych podczas bitwy cycowskiej w 1920 r.

zobacz całość  >>